Julius Šidlauskas

Chormeisteris.

Chormeisteris Julius Šidlauskas gimė ir užaugo Kaune, kur baigė muzikos mokyklą bei Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją (choro dirigavimo specializacija, mokyt. R. Štreimikytė).
Šiuo metu Julius studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Choro dirigavimo katedroje, IV kurse, prof. Č. Radžiūno klasėje. Taip pat dirba Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choro artistu, Lietuvos Žemės ūkio ministerijos mišraus choro “Dobilas” chormeisteriu-koncertmeisteriu bei Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos “Varpelis” mokytoju.

Dirbti chormeisteriu chore “Pro Musica” paskatino choro meno vadovė Rasa Gelgotienė, kuri LMTA dėstė Juliui chorvedybos discipliną. Gavęs kvietimą Julius nuoširdžiai nudžiugo. Ne tik todėl, kad atsirado galimybė dirbti su žymia chorvede, bet ir dėl to, kad “Pro musica” – vienas geriausių Lietuvoje mėgėjų muzikinių kolektyvų, kurio pasirinkta stambių formų atlikimo kryptis Juliui artima ir mėgstama.